Archiefinventaris van de Commandeurs en Gezaghebbers van Aruba in de koloniale tijdperk 1816-1939 (1945)

Title

Archiefinventaris van de Commandeurs en Gezaghebbers van Aruba in de koloniale tijdperk 1816-1939 (1945)

Description

Het was de 27ste januari 1816 dat Gouverneur Albert Kikkert op Curacao aankwam. Op de 4de maart 1816 droeg de Engelse gouverneur het bestuur der kolonie over aan de Gouverneur-Generaal Albert Kikkert.
De overgave van Aruba zelf vond plaatst op de 11de maart 1816 en Aruba kreeg een nieuwe Commandeur in de persoon van dhr. Ludewich Christoph Boyé.

Voor 1828 was de Commandeur van Aruba verantwoording verschuldigd aan de Gouverneur-generaal te Curacao maar nadat de drie West-Indische koloniën (1.Bovenwindse eilanden, standplaats Sint Eustatius, 2. Benedenwindse eilanden, standplaats Curacao en 3. Suriname) bijeen werden gevoegd tot één kolonie, werd het kolonie bestuurd vanuit Suriname.

Dit bestuursstructuur bleef tot 1845 voortbestaan, totdat Suriname los werd gemaakt van de Beneden- en Bovenwindse eilanden. De Beneden- en Bovenwindse eilanden gingen onderdeel maken van het nieuwe kolonie onder het bestuur van Curacao met een Gouverneur aan het hoofd en Gezaghebbers op de onderhorige eilanden.

Tot 1848 werd Aruba bestuurd door de Commandeur. Hij werd bijgestaan door de vice-Commandeur en de Kapitein der indianen. Hij werd tevens bijgestaan door een Ontvanger en een Luitenant der indianen.

Na 1848 werd de Commandeur vervangen door een Gezaghebber. De Gezaghebber was verantwoordelijk voor rust, orde en veiligheid op het eiland. Hij had het bevel over de gewapende macht, de politie en de schutterij. Hij droeg zorg voor de uitvoering en handhaving van de wettelijke regelingen die aan hem belast werd door de Gouverneur. Hij werd bijgestaan door 2 landsraden en deze werden voor vier jaar gekozen. Samen vormden zij de Raad van Politie.

Bron: Archiefinventaris van de Commandeurs en Gezaghebbers van Aruba in de koloniale tijdperk 1816-1939 (1945). p.9-12.

Creator

Commandeurs en Gezaghebbers van Aruba

Source

Archiefinventaris van de Commandeurs en Gezaghebbers van Aruba in de koloniale tijdperk 1816-1939 (1945)

Publisher

Archivo Nacional Aruba

Date

1816-1939 (1945)

Contributor

Archivo Nacional Aruba/ Felix Roland Henriquez

Rights

Archivo Nacional Aruba

Format

application/pdf

Language

Dutch

Type

text

Coverage

Aruba

Collection Items

Protocol Notariël 1863-1864: Het betreft hier in principe akte's van koop en verkoop, of van manumissie van slaven. Verder bekleed de commandeur of de gezaghebber in principe ook de functie van notaris. De protocollen hebben aan het begin een…

Protocol Notariël 1861-1862: Het betreft hier in principe akte's van koop en verkoop, of van manumissie van slaven. Verder bekleed de commandeur of de gezaghebber in principe ook de functie van notaris. De protocollen hebben aan het begin een…

Protocol Notariël 1860: Het betreft hier in principe akte's van koop en verkoop, of van manumissie van slaven. Verder bekleed de commandeur of de gezaghebber in principe ook de functie van notaris. De protocollen hebben aan het begin een repertorium

Protocol Notariël 1858-1859: Het betreft hier in principe akte's van koop en verkoop, of van manumissie van slaven. Verder bekleed de commandeur of de gezaghebber in principe ook de functie van notaris. De protocollen hebben aan het begin een…

Protocol Notariël 1856-1857: Het betreft hier in principe akte's van koop en verkoop, of van manumissie van slaven. Verder bekleed de commandeur of de gezaghebber in principe ook de functie van notaris. De protocollen hebben aan het begin een…

Protocol Notariël 1853-1855: Het betreft hier in principe akte's van koop en verkoop, of van manumissie van slaven. Verder bekleed de commandeur of de gezaghebber in principe ook de functie van notaris. De protocollen hebben aan het begin een…

Protocol Notariël 1851-1852: Het betreft hier in principe akte's van koop en verkoop, of van manumissie van slaven. Verder bekleed de commandeur of de gezaghebber in principe ook de functie van notaris. De protocollen hebben aan het begin een…

Protocol Notariël 1848-1850: Het betreft hier in principe akte's van koop en verkoop, of van manumissie van slaven. Verder bekleed de commandeur of de gezaghebber in principe ook de functie van notaris. De protocollen hebben aan het begin een…

Register van inschrijvingen van geboorte en overlijden van vrijgemaakte slaven 1840-1864

Verzamelstatenboeken van uitvoer van goederen en de betaalde uitvoerrechten 1889
View all 52 items