Browse Items (52 total)

  • Collection: Archiefinventaris van de Commandeurs en Gezaghebbers van Aruba in de koloniale tijdperk 1816-1939 (1945)

kol_1.jpg
Rekwesten aan den Commandeur 1816-1840

kol 2.jpg
Rekwesten aan den Commandeur 1840-1848

kol_3.jpg
Register van rekeningen van het ontvangerskantoor 1824-1841 Registratie boek van de Eilandontvanger van de afgegeven reçu’s (kwitantie) op Aruba tussen 1824 en april 1840. In het registratie boek noteerde de Eiland ontvanger de uitgave van reçu's aan…

kol_4.jpg
Register van ondertrouw 1825-1840

kol_5.jpg
Register van den Raad controleur, hoofdontvanger, secretaris en ambtenaren 1827-1840Register van ontvangen brieven van den Raad Controlleur, Hoofd Ontvanger, Secretaris en verdere Ambtenaren, Beginnende met het overnemen van het Comando door den…

kol_6.jpg
Register van ingeklaarde goederen van zeeschepen 1839-1849

kol_7.jpg
Register van ingekomen beschikkingen (dispositien) en missiven van de gouverneur van de kolonie Curacao 1844-1854

kol_8.jpg
Register betreffende betaalde belastingen op slaven 1845-1861

kol_9.jpg
Register van verzonden missiven (brieven) 1845-1854

kol_10.jpg
Instructie voor den ontvanger op Aruba 1825
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2